top of page
0Z3A9512-Edit.JPG


specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
w trakcie specjalizacji z  pediatrii


Dr n. med. Magdalena Banaszak- Ziemska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. 
Specjalizację z endokrynologii diabetologii dziecięcej uzyskała w Klinice Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie aktualnie realizuje specjalizację w dziedzinie pediatrii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

Jest autorem i współautorem prac i prezentacji naukowych z dziedziny endokrynologii dziecięcej.

Uczestniczy w kursach i konferencjach naukowych cały czas poszerzając i aktualizując swoją wiedzę naukową i umiejętności praktyczne.

Jej zainteresowania kliniczno-naukowe koncentrują się szczególnie wokół procesów wzrastania i dojrzewania.

dr n. med. Magdalena Banaszak-Ziemska

bottom of page