top of page

Inni specjaliści w VILDA CLINIC

PSYCHOLOGIA DZIECIĘCA

IMG-0070.JPG

magister psychologii (dzieci i młodzieży)

Jestem magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z doradztwa zawodowego

i personalnego oraz dodatkowe szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii.

Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami

Na co dzień  pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w szkole
podstawowej. Wspieram rodziców w zakresie kompetencji wychowawczych, pomagam młodym ludziom odnaleźć ich mocne strony i zasoby, pokonać lęki i rozwijać umiejętności społeczne. Udzielam również porad w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Nadal rozwijam się zawodowo i planuję kolejne kursy i szkolenia.

Wspieram dzieci i młodzież  w wieku 10-20 lat, poprzez: 

  • wsparcie psychologiczne,

  • porady wychowawcze dla rodziców,

  • pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności emocjonalnych, stresu i lęków,

  • pomoc dzieciom i młodzieży z trudnościami w relacjach społecznych i z niskim poczuciem własnej wartości,

  • pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

 

 

 

Vilda Clinic - prywatne gabinety medyczne

Agata Karpina

bottom of page